Lối đi dành cho người đi bộ chỉ là các tấm đan bê tông lưới, mỏng nên không chịu được tải trọng lớn. Nhiều vị trí tấm đan bị vỡ, đơn vị duy tu phải đánh dấu để gia cố
Lối đi dành cho người đi bộ chỉ là các tấm đan bê tông lưới, mỏng nên không chịu được tải trọng lớn. Nhiều vị trí tấm đan bị vỡ, đơn vị duy tu phải đánh dấu để gia cố
Thanh Thúy - Tạ Hải