Lan can cầu phía đường sắt bị rỉ, hao mòn tiết diện, cong vênh vì bị các phương tiện đâm xô.
Lan can cầu phía đường sắt bị rỉ, hao mòn tiết diện, cong vênh vì bị các phương tiện đâm xô.
Thanh Thúy - Tạ Hải