Cây cầu gỗ và đá này có lịch sử khoảng 100 năm của tộc Đồng Trung Quốc. Nó có một cái tên rất đặc biệt: Cầu Mưa Gió.
Cây cầu gỗ và đá này có lịch sử khoảng 100 năm của tộc Đồng Trung Quốc. Nó có một cái tên rất đặc biệt: Cầu Mưa Gió.
Phan Hằng (Theo Topchinatravel)