Cây xanh được mua... bảo hiểm

05/03/2016 13:54

UBND TP Đà Nẵng vừa có Quyết định số 06 quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn.

Cây xanh được mua... bảo hiểm 1
Cây xanh được mua... bảo hiểm

UBND TP Đà Nẵng vừa có Quyết định số 06 quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn. Theo đó, cây xanh công cộng do Nhà nước quản lý, hàng năm UBND TP xem xét, bố trí kinh phí để các đơn vị thực hiện dịch vụ cây xanh mua bảo hiểm an toàn.

Quyết định cũng nêu rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý sự cố cây xanh công cộng trên cơ sở khẩn trương, kịp thời; xử lý thiệt hại do sự cố cây xanh công cộng gây ra. Các đơn vị thực hiện dịch vụ cây xanh có trách nhiệm duy trì thường xuyên, phát triển cây xanh theo đúng hợp đồng với các đơn vị quản lý liên quan. Đối với cây xanh công cộng do tổ chức, cá nhân tự trồng phải được đơn vị thực hiện dịch vụ cây xanh chăm sóc, bảo vệ.

Tấn Việt