Cha mẹ là rào chắn an toàn cho trẻ

05/11/2017 13:18

Thực tế đã có rất nhiều tai nạn thương tâm do đuối nước xuất phát từ sự thiếu quan tâm của phụ huynh.

Nam Khánh (Thực hiện)