Chấm dứt hợp đồng nhà đầu tư cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

17/03/2017 06:57

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chủ trì ra quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà đầu tư cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn.

Chấm dứt hợp đồng nhà đầu tư cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 1

Những năm qua, nhiều dự án cao tốc hoàn thành đưa vào sử dụng đã thúc đẩy phát triển kinh tế nhiều địa phương

Liên quan đến việc triển khai dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính ra quyết định chấm dứt hợp đồng, trong đó có chế tài phạt nhà đầu tư không hoàn thành nhiệm vụ. “Thiếu năng lực thì phải chấm dứt hợp đồng, không thể khác”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Theo thông tin của Báo Giao thông, nhà đầu tư dự án này là Liên danh Công ty CP Đầu tư UDIC - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành - Công ty CP Đầu tư 468 - Công ty CP Giao thông xây dựng số 1 - Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà. Trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, Bộ GTVT đã đánh giá năng lực nhà đầu tư dựa trên báo cáo tài chính được kiểm toán. Nhà đầu tư có cam kết cung cấp tín dụng của các ngân hàng: BIDV, Tienphongbank, Vietinbank. Tuy nhiên, khi triển khai dự án, nhà đầu tư đã vi phạm hợp đồng dự án. Cụ thể, không cung cấp Bảo đảm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, không huy động đủ vốn chủ sở hữu vào doanh nghiệp dự án, và không huy động được vốn vay cho dự án. Bộ GTVT đã nhiều lần kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ nhà đầu tư theo quy định, tuy nhiên đến nay Nhà đầu tư vẫn không thể khắc phục. Do vậy, Bộ GTVT có 2 văn bản thông báo vi phạm hợp đồng đối với nhà đầu tư. Ngày 15/3/2017 đã có văn bản số 2643 thông báo dự kiến chấm dứt hợp đồng dự án và giao cho các cơ quan liên quan tiến hành các thủ tục để chấm dứt hợp đồng đối với nhà đầu tư theo quy định pháp luật và các điều khoản xử lý tại hợp đồng.

Về nguồn kinh phí hoàn trả cho nhà đầu tư bị chấm dứt, Bộ GTVT sẽ triển khai thủ tục chấm dứt hợp đồng và xác định chi phí hoàn trả đối với nhà đầu tư hiện nay. Chi phí thanh toán kiến nghị đưa vào phương án tài chính của dự án và do nhà đầu tư mới được lựa chọn thanh toán. Đối với việc lựa chọn nhà đầu tư mới, do hiện nay chưa có hướng dẫn xử lý tình huống thay thế nhà đầu tư sau khi chấm dứt hợp đồng dự án. Bộ GTVT  kiến nghị Bộ KH&ĐT hướng dẫn thủ tục lựa chọn nhà đầu tư trong tình huống này.

T.Bình