Chấm dứt việc nộp tiền 10 năm không nhận được căn hộ chung cư

27/05/2015 10:28

Đây là khẳng định của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS sáng 27/5.

chấm dứt việc nộp tiền 10 năm không nhận được căn hộ chung cư
Ông Nguyễn Mạnh Hà cho rằng, khi Luật Kinh doanh BĐS sửa đổi có hiệu lực, người mua nhà sẽ được giảm bớt rủi ro.

Từ 1/7, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực, giao dịch các sản phẩm bất động sản không cần qua sàn có ảnh hưởng tới quyền lợi người mua không thưa ông?

- Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi có nhiều điểm mới như mở rộng hoạt động kinh doanh bất động sản đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước, bỏ quy định bắt buộc sản phẩm phải qua sàn nhằm tạo sự chủ động cho nhà đầu tư. Có ý kiến cho rằng việc bỏ quy định giao dịch qua sản sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của hệ thống môi giới bất động sản nhưng tôi nghĩ trong cơ chế thị trường thì cạnh tranh lành mạnh là yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực của các chủ thể tham gia.

Trước đây, quy định bắt buộc các sản phẩm phải quan sàn giao dịch nhưng lại tạo bất cập là tăng thêm chi phí; bên cạnh đó, tính minh bạch của thị trường bị bóp méo. Do đó, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi đã bỏ quy định này. Điều này không những không ảnh hưởng tới thị trường và hệ thống môi giới mà còn làm tăng thêm chất lượng môi giới. Ai có dịch vụ tốt hơn sẽ được thị trường chấp nhận.

Quy định nhà hình thành trong tương lai phải có bảo lãnh sẽ tác động như thế nào tới thị trường, thưa ông?

- Đây là điểm mới của Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi. Thời gian qua, quy định cho phép chủ đầu tư huy động vốn trước khi nhà hình thành đã tạo điều kiện cho chủ đầu tư huy động vốn nhưng lại mang rủi ro cho người mua nhà. Có rất nhiều trường hợp người mua nhà đã nộp tiền nhưng 5 năm sau, thậm chí 10 năm sau vẫn không nhận được nhà. Hay trường hợp người mua vĩnh viễn không nhận được nhà do chủ đầu tư phá sản. Đo dó, rủi ro rơi vào người mua.

Hiện nay, Luật sửa đổi quy định nếu chủ đầu tư bán nhà hình thành trong tương lai thì phải có bảo lãnh của ngân hàng. Đây là một trong những quy định không chỉ được áp dụng ở Việt Nam mà các nước khác đã thực hiện, thậm chí không chỉ trong lĩnh vực bất động sản mà cả trong những lĩnh vực khác như với các hợp đồng xây lắp… Điều này sẽ giúp thanh lọc các chủ đầu tư yếu kém, tăng niềm tin người mua nhà để họ sẵn sàng đầu tư vào thị trường nhà hình thành trong tương lai.

Nhiều người lo ngại điều này sẽ khiến cho giá nhà tăng lên, theo ông có đúng không?

- Hiện, mức phí bảo lãnh thì Ngân hàng Nhà nước sẽ có hướng dẫn. Mức phí này phụ thuộc vào độ tín nhiệm cũng như năng lực của chủ đầu tư, khả năng bán ra của dự án… Nếu chủ đầu tư có năng lực và dự án khả thi thì bất kỳ ngân hàng nào cũng muốn bảo lãnh và mức phí thậm chí còn thấp. Còn chủ đầu tư năng lực kém, dự án xa không khả thi thì không ai dám bảo lãnh cả. Nếu chủ đầu tư vẫn muốn thực hiện dự án thì buộc phải hoàn thành rồi mới được bán.

Hiện nay có trường hợp nhiều dự án chạy đua để bán trước 1/7 né quy định, Cục quản lý nhà và bất động sản có ý kiến gì?

- Tôi chưa nghe nói có trường hợp này. Một trong nguyên tắc bán nhà hình thành trong tương là phải có thủ tục và phải thi công xong phần móng. Còn nếu không thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Xin cảm ơn ông!

Cao Sơn