Chậm nhất 11/6 sẽ công bố kết quả bầu cử

30/05/2016 09:02

Sau 7 ngày bầu cử, các tỉnh, thành phố gửi kết quả bầu cử ĐBQH về Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chậm nhất 11/6 sẽ công bố kết quả bầu cử 1

Cử tri ở khu 8, phường Hà Phong (TP Hạ Long) bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chiều 29/5, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, theo quy định của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, sau 7 ngày kể từ ngày bầu cử, các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư gửi  biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH ở tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về Hội đồng bầu cử quốc gia. 

Tính đến trưa 29/5, đã có trên 50 tỉnh, thành phố gửi kết quả về Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Theo ông Phúc, sau khi nhận, kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử của các Ban bầu cử, Ủy ban bầu cử ở tỉnh và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có), Hội đồng Bầu cử Quốc gia lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH trong cả nước. Chậm nhất là ngày 11/6, sẽ công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XIV.

Theo quy định, nếu có khiếu nại về kết quả bầu cử ĐBQH thì khiếu nại đó phải được gửi đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công bố. Việc xem xét, giải quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Sau đó, căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử ĐBQH, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử ĐBQH, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử ĐBQH, cấp giấy chứng nhận ĐBQH khóa mới cho người trúng cử và báo cáo Quốc hội khóa mới về kết quả xác nhận tư cách ĐBQH tại kỳ họp đầu tiên tháng 7/2016.

Hoài Vũ