Chậm sửa mặt đường, BOT Bình Định có nguy cơ bị dừng thu giá

25/12/2017 17:11

Tổng cục Đường bộ sẽ dừng thu giá nếu nhà đầu tư BOT QL1 qua Bình Định không sửa chữa hư hỏng mặt đường.

Chậm sửa mặt đường, BOT Bình Định có nguy cơ bị dừng thu giá 1

Mặt đường QL1 tại Km1217+400 đoạn qua tỉnh Bình Định bị hư hỏng nặng

Trong chuyến kiểm tra khắc phục hậu quả bão lũ và ATGT các tỉnh miền Trung, ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu các Nhà đầu tư huy động nhân lực, vật tư, thiết bị khẩn trương xử lý khắc phục hư hỏng mặt đường, bảo đảm ATGT trên QL1 đoạn qua các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Đặc biệt tại tỉnh Bình Định, ông Cường yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn qua địa bàn dự án. Trong trường hợp nhà đầu tư không sửa chữa đúng thời hạn sẽ dừng thu phí.

Sau khi kiểm tra việc sửa chữa hư hỏng mặt đường bị ổ gà gây mất ATGT trên QL1 đoạn qua tỉnh Bình Định và làm việc với các nhà đầu tư BOT, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, các nhà đầu tư có cố gắng trong việc sửa chữa mặt đường bị ổ gà, tuy nhiên tiến độ còn chậm và trên tuyến còn nhiều vị trí hư hỏng.

Trước thực trạng này, ông Cường yêu cầu các nhà đầu tư huy động nhân lực, vật tư, thiết bị khẩn trương xử lý khắc phục hư hỏng mặt đường, bảo đảm ATGT đoạn tuyến nêu trên. Thời gian thực hiện xong trước ngày 28/12/2017. Sau ngày này, nhà đầu tư không thực hiện sửa chữa sẽ tạm dừng thu phí đường bộ 10 ngày. Ông Cường giao Cục Quản lý đường bộ III đôn đốc giám sát quá trình thực hiện sửa chữa của các nhà đầu tư.

Trần Duy