Chạm văn hoá - Chạm bản nguyên

29/05/2016 06:37

Với mục đích xích lại cầu nối với văn hóa truyền thống, bộ ảnh Chạm văn hóa - Chạm bản nguyên đã ra đời.

 Văn hóa Việt luôn có những cá tính của riêng nó, khi mà bạn giữ được nét Việt trong con người mình thì chính là lúc bạn tỏa sáng giữa những nền văn hóa ngoại lai khác. Văn Hóa không phải là những thứ cao xa gì chúng chỉ là những thứ hiện hữu quanh mỗi chúng ta hàng ngày, chỉ có điểu chúng ta đang dần quên đi mất thôi. 

chạm văn hoá - chạm bản nguyên

 

chạm văn hoá - chạm bản nguyên

 

chạm văn hoá - chạm bản nguyên

 

chạm văn hoá - chạm bản nguyên

 

chạm văn hoá - chạm bản nguyên

 

chạm văn hoá - chạm bản nguyên

 

Đức An