Chấn chỉnh công tác bảo trì đường bộ tại Sơn La

23/03/2017 10:31

Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu Sở GTVT Sơn La cương quyết dừng thi công khi chưa đủ điều kiện an toàn.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Sở GTVT cần chấn chỉnh ngay những bất cập trong quản lý chất lượng dự án bảo trì đường bộ - (Ảnh minh họa)

Tổng cục Đường bộ VN cho biết, hiện công tác quản lý, bảo trì các tuyến quốc lộ ủy thác của Sở GTVT tỉnh Sơn La còn nhiều tồn tại. Cụ thể, qua kết quả kiểm tra hiện trường, rãnh dọc bị đọng nước cục bộ, thanh thải đất đá thải phía ngoài hộ lan chưa thực hiện xong. Đặc biệt, công tác quản lý chất lượng đối với các dự án sửa chữa định kỳ chưa được quan tâm đúng mức. Tư vấn giám sát, quản lý dự án, cán bộ kỹ thuật của nhà thầu chưa thường xuyên bám sát công trường. Công tác đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trên đường đang khai thác kém, nguy cơ mất an toàn giao thông cao, đặc biệt là các đoạn đèo dốc.

Để chấn chỉnh công tác này, Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu Sở GTVT Sơn La cương quyết dừng thi công khi chưa đủ điều kiện an toàn giao thông, an toàn lao động và không có đầy đủ tư vấn giám sát, quản lý dự án, cán bộ kỹ thuật của nhà thầu. Bên cạnh đó, tư vấn giám sát, quản lý dự án, cán bộ kỹ thuật của nhà thầu phải có mặt tại hiện trường trong suốt thời gian thi công.

Cùng đó, Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu Sở GTVT Sơn La thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ VN tại văn bản số  28 về nâng cao công tác quản lý chất lượng dự án bảo trì và quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. 

Xem thêm Video

Trần Duy