Chấn chỉnh công tác sửa chữa, bảo trì quốc lộ, cao tốc

06/06/2021 08:51

Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu đơn vị quản lý, nhà thầu, chủ đầu tư dự án BOT sửa chữa ngay hư hỏng trên hệ thống quốc lộ và cao tốc.

chấn chỉnh công tác sửa chữa, bảo trì quốc lộ, cao tốc

Tổng cục Đường bộ VN sẽ dừng thu phí nếu nhà đầu tư BOT không sửa chữa kịp thời hư hỏng đường - Ảnh minh họa

Tổng cục Đường bộ VN vừa có văn bản yêu cầu các cục quản lý đường bộ; sở GTVT các tỉnh, thành phố; nhà đầu tư BOT; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) yêu cầu thực hiện quản lý, bảo trì quốc lộ, đường cao tốc.

Đơn vị này cho biết, vừa qua đã có nhiều chỉ đạo, đôn đốc tăng cường quản lý bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ.

"Tuy nhiên, do hệ thống quốc lộ còn nhiều tuyến, đoạn tuyến khai thác nhiều năm, hết thời hạn sử dụng theo khấu hao. Trong khi đó, lưu lượng xe và tải trọng ngày càng tăng cao nhưng nguồn vốn để xây dựng các tuyến thay thế hoặc đầu tư cải tạo, nâng cấp mở rộng không đáp ứng yêu cầu", Tổng cục nêu.

Các đơn vị cần chủ động chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ về quản lý, bảo trì quốc lộ, cao tốc, báo cáo kịp thời, cầu thị, thực hiện ý kiến góp ý, phản ánh của cử tri. Tăng cường truyền thông, chủ động trao đổi thông tin và giải trình rõ cho cử tri, đại biểu Quốc hội, chính quyền địa phương về những kết quả quản lý, bảo trì quốc lộ, nhất là những giải pháp và kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị cử tri, đại biểu Quốc hội phản ánh.

Cùng đó, cũng có nhiều trường hợp cơ quan quản lý, nhà thầu bảo trì chưa làm tròn trách nhiệm, trông chờ, ỷ lại. Điều này dẫn đến một số đoạn đường bị hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng đến ATGT.

Để khắc phục tình trạng trên, Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông quốc lộ, thực hiện đầy đủ việc tuần đường, tuần kiểm, phát hiện hư hỏng, xuống cấp, mất ATGT và báo cáo, đề xuất xử lý theo quy định.

"Các đơn vị phải kịp thời phát hiện hư hỏng, xuống cấp, bất cập về giao thông để xử lý, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nếu quá thẩm quyền. Tăng cường quản lý, xử lý vi phạm tải trọng xe, kiểm soát tải trọng xe trên hệ thống quốc lộ, cao tốc", Tổng cục Đường bộ chỉ đạo.

Liên quan đến dự án BOT, Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu cơ quan quản lý phải kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý bảo dưỡng thường xuyên của các nhà đầu tư BOT. Trường hợp chất lượng kém, kiến nghị Tổng cục Đường bộ VN dừng thu phí theo quy định.

Liên quan đến sửa chữa đường bộ, Tổng cục yêu cầu khẩn trương thực hiện các dự án sửa chữa đã đủ điều kiện pháp lý. Kiên quyết không để chậm tiến độ; đã bàn giao mặt bằng nhưng không thi công hoặc thi công cầm chừng dẫn đến mất ATGT.

Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu VEC tổ chức bảo dưỡng thường xuyên, vận hành và sửa chữa kịp thời các hư hỏng nếu có tại tuyến đường cao tốc, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt. Đồng thời, phối hợp và báo cáo kịp thời với cơ quan cấp trên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền những vấn đề cần thiết, nhất là vốn, nguồn lực để bảo trì.

Trần Duy