Chấn chỉnh, xử lý vi phạm việc lạm thu, gian lận phí BOT

09/08/2016 06:30

Bộ GTVT đề xuất giải pháp giảm gánh nặng chi phí vận tải nội địa cho người dân và doanh nghiệp...

Chấn chỉnh, xử lý vi phạm việc lạm thu, gian lận phí BOT 1

Bộ GTVT đề xuất giải pháp giảm gánh nặng chi phí vận tải nội địa cho người dân và doanh nghiệp...

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, công trình giao thông sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ được giao trong kế hoạch năm 2016. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm việc lạm thu, gian lận phí BOT.

Đây là một trong những nội dung trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2016 vừa được ban hành. Theo nghị quyết này, Chính phủ thống nhất, quyết tâm xây dựng Chính phủ trong sạch, vững mạnh, liêm chính, quyết liệt hành động, lấy nhân dân và DN làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Tập trung xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, lấy lợi ích quốc gia và phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Theo đó, Chính phủ quyết nghị một số nhiệm vụ cần triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ. Cụ thể, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương, phát huy dân chủ mạnh mẽ gắn với thượng tôn pháp luật; Đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức; Phân công đúng người, đúng việc, tạo môi trường công tác tốt để phát huy năng lực sở trường của cán bộ, công chức. Tập trung rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức. Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách Nhà nước và tài sản công.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Chính phủ yêu cầu khẩn trương triển khai chương trình hành động về phát triển KTXH; Hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách; Khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 1, số 2; Tập trung dập dịch sốt xuất huyết tại Tây Nguyên; Nâng cao chất lượng công tác dự báo khí tượng thủy văn; Chủ động xây dựng giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn hệ thống thông tin; Chỉ đạo thực hiện hiệu quả giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh.

L.C