Infographic: Chân dung Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ

20/07/2021 15:30

Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV với 100% phiếu tán thành của đại biểu có mặt (475 đại biểu).

Nhóm phóng viên