Infographic: Chân dung Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

31/03/2021 09:29

Ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Nhóm phóng viên