Rabari, Ấn Độ: Bộ tộc Rabari rất dễ nhận biết với phụ nữ mặc bộ quần áo lobadi có khăn trùm đầu cùng những nét đặc trưng là đôi bông tai bằng thau nặng, hình xăm kỳ bí trên cổ, ngực, tay.
Rabari, Ấn Độ: Bộ tộc Rabari rất dễ nhận biết với phụ nữ mặc bộ quần áo lobadi có khăn trùm đầu cùng những nét đặc trưng là đôi bông tai bằng thau nặng, hình xăm kỳ bí trên cổ, ngực, tay.
Hàn Ly (Theo en.brilio)