Huli, Papua New Guinea: Bộ tộc Huli thường bôi vẽ sơn đỏ, trắng và vàng lên mặt, họ cũng đội những bộ tóc giả được trang trí công phu với mục đích đe dọa các đối thủ.
Huli, Papua New Guinea: Bộ tộc Huli thường bôi vẽ sơn đỏ, trắng và vàng lên mặt, họ cũng đội những bộ tóc giả được trang trí công phu với mục đích đe dọa các đối thủ.
Hàn Ly (Theo en.brilio)