Drokpa, Ấn Độ: Người Drokpas khá cao và có khuôn mặt ưa nhìn, mắt to sáng, môi dày, mũi thẳng. Bộ tộc này vẫn còn duy trì một truyền thống không mấy phổ biến là trao đổi vợ một cách thoải mái.
Drokpa, Ấn Độ: Người Drokpas khá cao và có khuôn mặt ưa nhìn, mắt to sáng, môi dày, mũi thẳng. Bộ tộc này vẫn còn duy trì một truyền thống không mấy phổ biến là trao đổi vợ một cách thoải mái.
Hàn Ly (Theo en.brilio)