Gauchos, Argentina: Họ là những chàng cao bồi cưỡi ngựa đi lang thang trên thảo nguyên, săn bắn động vật hoang dã ở Argentina, Uruguay, Paraguay, Đông Nam Bolivia, miền Nam Brazil và Nam Chile.
Gauchos, Argentina: Họ là những chàng cao bồi cưỡi ngựa đi lang thang trên thảo nguyên, săn bắn động vật hoang dã ở Argentina, Uruguay, Paraguay, Đông Nam Bolivia, miền Nam Brazil và Nam Chile.
Hàn Ly (Theo en.brilio)