Goroka, Papua New GuineaKaro, Etiopia: Các gia đình thuộc bộ lạc Goroka sống dựa vào săn bắn, hái lượm, và canh tác. Họ thường bôi vẽ sơn các màu lên mặt để đe dọa đối thủ.
Goroka, Papua New GuineaKaro, Etiopia: Các gia đình thuộc bộ lạc Goroka sống dựa vào săn bắn, hái lượm, và canh tác. Họ thường bôi vẽ sơn các màu lên mặt để đe dọa đối thủ.
Hàn Ly (Theo en.brilio)