Karo, Etiopia: Bộ lạc Karo là một nhóm nhỏ với dân số từ 1.000 đến 3.000 người sống ở thung lũng Omo.
Karo, Etiopia: Bộ lạc Karo là một nhóm nhỏ với dân số từ 1.000 đến 3.000 người sống ở thung lũng Omo.
Hàn Ly (Theo en.brilio)