Phải đứng gác nhiều giờ liên tục nhưng mỗi chiến sĩ đều cảm thấy tự hào về nhiệm vụ của mình.
Phải đứng gác nhiều giờ liên tục nhưng mỗi chiến sĩ đều cảm thấy tự hào về nhiệm vụ của mình.
Khánh Linh - Tạ Tuấn