Phút nghỉ ngơi hiếm hoi giữa ca trực của Thượng úy Nguyễn Thị Bích Ngọc
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi giữa ca trực của Thượng úy Nguyễn Thị Bích Ngọc
Khánh Linh - Tạ Tuấn