Anh Đỗ Văn Tuấn, thuộc lực lượng dân phòng phường Tràng Tiền hỗ trợ bảo đảm giao thông quanh khu vực Nhà Hát Lớn
Anh Đỗ Văn Tuấn, thuộc lực lượng dân phòng phường Tràng Tiền hỗ trợ bảo đảm giao thông quanh khu vực Nhà Hát Lớn
Khánh Linh - Tạ Tuấn