Lực lượng dân phòng hỗ trợ rất tích cực ở những điểm nóng ùn tắc, đảm bảo giao thông thông suốt
Lực lượng dân phòng hỗ trợ rất tích cực ở những điểm nóng ùn tắc, đảm bảo giao thông thông suốt
Khánh Linh - Tạ Tuấn