Lực lượng Kiểm soát quân sự cũng tham gia hỗ trợ các lực lượng khác đảm bảo an ninh, trật tự cho sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên
Lực lượng Kiểm soát quân sự cũng tham gia hỗ trợ các lực lượng khác đảm bảo an ninh, trật tự cho sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên
Khánh Linh - Tạ Tuấn