Sơ lược tiểu sử tân Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy

24/09/2020 11:01

Ông Đỗ Đức Duy, 50 tuổi, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nhóm phóng viên