Vince Keresnyei đã sử dụng iPhone 7 để chụp bức ảnh tuyệt đẹp này bên trong một tòa nhà ở Nga. 
Vince Keresnyei đã sử dụng iPhone 7 để chụp bức ảnh tuyệt đẹp này bên trong một tòa nhà ở Nga. 
Hàn Ly (Theo dailymail)