Chàng kỹ sư máy bay đam mê sáng tạo

23/05/2016 13:06

Chàng kỹ sư máy bay Hà Tuấn Anh đã sáng chế ra nhiều thiết bị hữu ích, đem lại giá trị kinh tế cao...

Thanh Thúy