1.Nếu du khách khao khát vẻ đẹp của Maldives nhưng không có khả năng bỏ ra số tiền hơn 30 triệu/đêm, không đâu khác ngoài khu nghỉ dưỡng mơ mộng này ở Thái Lan.
1.Nếu du khách khao khát vẻ đẹp của Maldives nhưng không có khả năng bỏ ra số tiền hơn 30 triệu/đêm, không đâu khác ngoài khu nghỉ dưỡng mơ mộng này ở Thái Lan.
Phan Hằng (Theo Say)