3.Thiết kế thân thiện của Z9 Resort được làm từ những tấm gỗ bỏ đi và nhiều vật dụng tái chế khác. Năm 2017, nơi này vinh dự nhận được giải thưởng thiết kế nội thất thân thiện với môi trường.
3.Thiết kế thân thiện của Z9 Resort được làm từ những tấm gỗ bỏ đi và nhiều vật dụng tái chế khác. Năm 2017, nơi này vinh dự nhận được giải thưởng thiết kế nội thất thân thiện với môi trường.
Phan Hằng (Theo Say)