4.Khu nghỉ dưỡng có tổng cộng 20 phòng, tách biệt với nhau, do đó du khách hoàn toàn yên tâm với sự riêng tư tuyệt đối.
4.Khu nghỉ dưỡng có tổng cộng 20 phòng, tách biệt với nhau, do đó du khách hoàn toàn yên tâm với sự riêng tư tuyệt đối.
Phan Hằng (Theo Say)