7.Khu nghỉ dưỡng này có 2 dãy phòng, 10 ngôi nhà đầu tiên gọi là "Escape North", 10 ngôi nhà còn lại có tên là "South the Scene". Mỗi dãy đều có một tầm nhìn tuyệt vời hướng về đường chân trời. Các căn phòng đều chứa tối đa 3 người và có thêm một giường phụ.
7.Khu nghỉ dưỡng này có 2 dãy phòng, 10 ngôi nhà đầu tiên gọi là "Escape North", 10 ngôi nhà còn lại có tên là "South the Scene". Mỗi dãy đều có một tầm nhìn tuyệt vời hướng về đường chân trời. Các căn phòng đều chứa tối đa 3 người và có thêm một giường phụ.
Phan Hằng (Theo Say)