14.Khu nghĩ dưỡng Z9 này nằm ở Kanchanaburi, Thái Lan và có giá phòng từ 3 triệu đồng trở lên.
14.Khu nghĩ dưỡng Z9 này nằm ở Kanchanaburi, Thái Lan và có giá phòng từ 3 triệu đồng trở lên.
Phan Hằng (Theo Say)