Chánh văn phòng Ban ATGT Đà Nẵng giữ chức Chánh văn phòng Sở GTVT

31/10/2019 14:47

Giám đốc Sở GTVT TP. Đà Nẵng vừa có quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Sở GTVT TP Đà Nẵng.

Chánh văn phòng Ban ATGT Đà Nẵng giữ chức Chánh văn phòng Sở GTVT 1
Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Sở GTVT TP Đà Nẵng cho ông Nguyễn Hữu Cường.

Sáng 31/10, Sở GTVT TP Đà Nẵng cho biết, Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng vừa có quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Sở GTVT TP Đà Nẵng.

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh văn phòng Ban ATGT TP Đà Nẵng được bổ nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Sở GTVT TP Đà Nẵng từ ngày 30/10/2019.

Trước đó, ông Lê Thành Hưng, nguyên Chánh văn phòng Sở GTVT TP Đà Nẵng vừa được bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng.

Hiện, ông Lê Tặng, Ban ATGT TP Đà Nẵng được giao quyền phụ trách Ban ATGT TP Đà Nẵng.

Đại Thắng