Chất vấn, lộ năng lực tư lệnh ngành

16/06/2014 06:24

Có một số Bộ trưởng tôi thấy có năng lực tốt, tức là khả năng phản ứng trước các câu hỏi, khả năng phản ứng trước tình hình, khả năng đưa giải pháp rất nhanh...