Cháy nhà máy tại Rạng Đông: Số tiền bảo hiểm là 450 tỷ đồng

26/09/2019 15:11

Cháy nhà máy tại Rạng Đông: Số tiền bảo hiểm là 450 tỷ đồng, số tiền bồi thường thuộc phạm vi bảo hiểm ước tính khoảng 150 tỷ đồng.

Cháy nhà máy tại Rạng Đông: Số tiền bảo hiểm là 450 tỷ đồng 1
Số tiền bảo hiểm vụ cháy nhà máy Rạng Đông là 450 tỷ đồng, số tiền bồi thường thuộc phạm vi bảo hiểm ước tính khoảng 150 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ cháy tại một nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông thời gian qua, theo thông tin từ Cục Quản lý Bảo hiểm, Bộ Tài chính, Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) là doanh nghiệp bảo hiểm có cấp đơn bảo hiểm cháy, nổ cho Rạng Đông.

Bộ Tài chính cho biết, theo số liệu PVI cung cấp, số tiền bảo hiểm là 450 tỷ đồng, ước số tiền bồi thường thuộc phạm vi bảo hiểm khoảng 150 tỷ đồng.

Hiện nay, PVI đang phối hợp với các bên có liên quan để xác định thiệt hại, thu thập chứng từ, tài liệu có liên quan để làm căn cứ giải quyết bồi thường bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật.

Về chính sách bảo hiểm cháy nổ, với vai trò là cơ quan quản lý trực tiếp công ty bảo hiểm, Cục Quản lý Bảo hiểm cho biết, thời gian qua, các doanh nghiệp bảo hiểm đã tích cực, chủ động triển khai bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tới các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ; kịp thời giải quyết bồi thường bảo hiểm cho các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ khi không may bị thiệt hại do cháy, nổ.

Đơn cử như vụ cháy ở Công ty Meiko Electrics Việt Nam tại Hà Nội năm 2012 đã bồi thường 520 tỷ đồng; các tổn thất xảy ra ngày 13-14/5/2014 do một số đối tượng gây rối tại Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh gây ra đã bồi thường 1.209 tỷ đồng; vụ cháy ở Công ty Thaco Trường Hải tại Quảng Nam năm 2016 đã bồi thường khoảng 340 tỷ đồng; vụ cháy ở Công ty Kwong Lung Meko đầu năm 2017 tại Cần Thơ ước bồi thường khoảng 396 tỷ đồng....

C.Sơn