Chạy thử nghiệm tàu container Quảng Châu – Yên Viên

14/08/2017 16:04

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội vừa chạy thử thành công tàu container liên vận quốc tế Quảng Châu–Yên Viên.

Thanh Thúy