Vườn Kawachi Fuji (Fukuoka):  Đến đây du khách tưởng như mình lạc vào một bức tranh sơn dầu. Khu vườn trưng bày khoảng 150 cây hoa tử đằng của 20 loại khác nhau.
Vườn Kawachi Fuji (Fukuoka):  Đến đây du khách tưởng như mình lạc vào một bức tranh sơn dầu. Khu vườn trưng bày khoảng 150 cây hoa tử đằng của 20 loại khác nhau.
Hàn Ly (Theo cnn)