Chỉ 0,46% công chức không hoàn thành nhiệm vụ

18/11/2014 14:19

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình thừa nhận có hiện tượng "vô cảm" của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện công vụ.

chỉ 0,46% công chức không hoàn thành nhiệm vụ
ĐB Triệu Thị Thu Phương (Bắc Kạn) chất vấn tại QH sáng nay.

Chữa bệnh "vô cảm"

Theo ĐB Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận), hiện nay, một bộ phận cán bộ công chức đang có bệnh “vô cảm”, nhũng nhiều, gây phiền hà cho người dân. Quan điểm của Bộ trưởng về vấn đề này như thế nào và có giải pháp gì để chấn chỉnh?

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình thừa nhận: hiện tượng "vô cảm" của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện công vụ là có. Thực tế đòi hỏi sự đồng cảm của cơ quan công quyền trong việc giải quyết cho người dân, phải đặt mình trong hoàn cảnh của người dân. Tuy nhiên, đây không phải là một vấn đề dễ giải quyết vì "vô cảm" thuộc phạm trù đạo đức.

"Để giải quyết vấn đề này, yêu cầu cán bộ công chức phải có ý thức trách nhiệm cao trong công việc; phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong thực thi công việc. Đó là quy định bắt buộc của pháp luật, cấm gây phiền hà, nhũng nhiễu cho nhân dân, nhằm chống bệnh "vô cảm"; đồng thời, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cán bộ công chức...

34,3% công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trong khi đó, đề cập đến câu hỏi của ĐB Triệu Thị Thu Phương (Bắc Kạn) về việc theo Nghị quyết của QH, đến hết năm 2014 phải hoàn thành việc rà soát đánh giá bộ máy công chức, viên chức để báo cáo QH. Liệu việc này có hoàn thành được không?

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho rằng, đây là một nội dung khá nhạy cảm. Bởi vừa qua khi báo cáo con số cán bộ công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ khiến dư luận xã hội không đồng tình.

"Đến ngày 31/12 mới có số liệu báo cáo tổng kết. Đây là trách nhiệm chung của các bộ, ngành, địa phương và Bộ Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Chính phủ, QH", ông Bình nói.

Đề cập đến số liệu đánh giá phân loại cán bộ công chức năm 2013, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình thông tin: số cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 34,33%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 58,08%; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 4,94% và không hoàn thành nhiệm vụ 0,46%.

Trong khi đó, về phân loại viên chức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 34,49%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 50,14%; hoàn thành nhiệm vụ 8,06%; không hoàn thành nhiệm vụ 0,24%. Ngoài ra, có 23 bộ ngành địa phương báo cáo không có công chức nào bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ.

"Đối với khối bộ, ngành Trung ương, có 3 đơn vị có viên chức không hoàn thành nhiệm vụ và 2 đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ cao. Đối với khối địa phương, có 4 đơn vị có số cán bộ công chức không hoàn thành nhiệm vụ cao", Bộ trưởng Nội vụ cung cấp thông tin.

Phân tích về những nguyên nhân, người đứng đầu Bộ Nội vụ cho rằng, đó là do chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều; bố trí phân công công tác chưa cụ thể, chưa rõ ràng; các cơ quan chưa thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức; Tinh thần phê và tự phê của cán bộ công chức chưa cao, vẫn còn tình trạng dĩ hòa vi quý, nể nang, sợ đụng chạm; Người tự đánh giá không trung thực, thiếu nghiêm túc, không thừa nhận yếu kém, chưa thực hiện đầy đủ thẩm quyền trách nhiệm.

"Cần nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức; tiếp tục hoàn thiện thể chế, hệ thống tiêu chuẩn, chức danh công chức lãnh đạo quản lý; xây dựng cơ cấu cán bộ hợp lý. Bên cạnh đó, nêu cao tinh thần của người tự đánh giá, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát. Bên cạnh việc công bố bộ chỉ số cải cách hành chính cần công bố tỷ lệ cán bộ xuất sắc, cán bộ hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ… để người dân có cái nhìn chính xác", Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình đưa ra một số giải pháp.

Bình Minh