Chi 15 triệu USD xây hệ thống cảnh báo lũ

25/10/2017 12:48

TP.HCM sẽ đầu tư 15 triệu USD để xây hệ thống cảnh báo lũ bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Đan Mạch.

chi 15 triệu usd xây hệ thống cảnh báo lũ

TP HCM sẽ đầu tư 15 triệu USD để xây hệ thống cảnh báo ngập lụt bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Đan Mạch

Ngày 25/10, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM cho biết, UBND TP đã chấp thuận dự án Quản lý tích hợp ngập lụt đô thị TP.HCM (xây dựng hệ thống quan trắc cảnh báo lũ) bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Đan Mạch.

Theo Trung tâm, dự án Quản lý tích hợp ngập lụt đô thị TP nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống cảnh báo lũ sớm cho khu vực dân sinh hạ lưu lưu vực sông với việc hiện đại hóa, xây dựng các trạm khí tượng thủy văn, mô hình dự báo, hệ thống cơ sở dữ liệu và truyền tin cảnh báo.

Tổng mức tài trợ dự án Quản lý tích hợp ngập lụt đô thị TP.HCM là 15 triệu USD. Thời gian thực hiện từ năm 2018-2022 được triển khai tại 3 khu vực gồm TP.HCM, Đồng Nai và Long An.

Dự án sẽ hiện đại hóa các hệ thống quan trắc và dự báo khí tượng thủy văn; mở rộng mạng lưới quan trắc khí tượng, mưa, thủy văn và radar dự báo mưa; hệ thống quản lý và chia sẻ dữ liệu quan trắc và dự báo giữa Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, Trung tâm Chống ngập và các cơ quan có liên quan.

Đỗ Loan