Chỉ 4 tháng, giảm 1,4 triệu người mua bảo hiểm y tế

30/05/2015 08:20

Trước việc người mua bảo hiểm y tế giảm, Bộ Y tế đề nghị mua bảo hiểm y tế hộ gia đình định kỳ.

Giảm thủ tục để người dân dễ dàng tiếp cận với BHYT

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) cho nhóm đối tượng hộ gia đình, Bộ Y tế vừa có công văn số 3638/BYT-BH đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam đơn giản thủ tục kê khai, xác nhận tính xác thực của thông tin thành viên hộ gia đình tham gia BHYT.

Cụ thể, trong giai đoạn hiện nay, không bắt buộc người tham gia BHYT theo hộ gia đình phải trình cơ quan quản lý các loại giấy tờ để chứng minh về đặt điểm nhân thân đối tượng, về sự tham gia BHYT của thành viên hộ gia đình như photocopy thẻ BHYT, không phải xuất trình giấy tạm trú, tạm vắng, giấy xác nhận ly hôn hoặc các giấy tờ khác thuộc về trách nhiệm quản lý của UBND cấp xã.

Bộ Y tế cũng đề nghị BHXH VN chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, giải thích quy định bắt buộc tham gia BHYT hộ gia đình để người tham gia hiểu về lợi ích và quy định của pháp luật về BHYT; đồng thời, nghiên cứu mở rộng các hình thức tổ chức đại lý thu BHYT theo hướng cá nhân, cơ quan nào dễ tiếp cận với người dân nhất đều có thể là đại lý thu BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH VN cần tổ chức thu đóng, cấp phát thẻ BHYT theo đúng quy định của pháp luật về giá trị sử dụng tương ứng với số tiền đóng BHYT. Tuy nhiên, nên tổ chức thu đóng BHYT theo định kỳ phù hợp để tạo điều kiện cho các gia đình khó khăn về kinh tế có thể tham gia BHYT.

Được biết, sau 4 tháng triển khai Luật BHYT mới, số lượng người tham gia BHYT giảm 1,4 triệu người, chủ yếu nằm trong đối tượng mua BHYT theo hộ gia đình mà nguyên nhân được xác định là do rắc rối về thủ tục.

V. Anh