Chỉ còn hai ngày làm thủ tục gia hạn 115 nghìn tỷ tiền thuế, tiền thuê đất

28/07/2021 20:13

Chỉ còn hai ngày làm thủ tục gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất để hưởng chính sách ưu đãi trong bối cảnh dịch Covid-19.

Theo quy định của Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021, thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất chậm nhất là 30/7/2021.

Như vậy, chỉ còn 2 ngày nữa để người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế.

chỉ còn hai ngày làm thủ tục gia hạn 115 nghìn tỷ tiền thuế, tiền thuê đất

Chỉ còn hai ngày làm thủ tục gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất để hưởng chính sách ưu đãi trong bối cảnh dịch Covid-19. Ảnh minh hoạ

Theo quy định của Nghị định 52, người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu, hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót bằng phương thức điện tử hoặc gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Giấy đề nghị gia hạn trên chỉ phải thực hiện một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn, cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý), thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2021, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp giấy đề nghị gia hạn.

Trường hợp người nộp thuế có các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa bàn, cơ quan thuế quản lý khác nhau, thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm truyền thông tin gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế quản lý có liên quan.

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19, các cục thuế khuyến khích người nộp thuế gửi các thủ tục trên bằng phương thức điện tử hoặc gửi bản giấy qua đường bưu điện.

Đáng chú ý, để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất, người nộp thuế phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào ngân sách nhà nước trước ngày 30/7/2021.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn đợt này là 115 nghìn tỷ đồng.

C.Sơn