Chỉ đạo rà soát Vườn quốc gia Bái Tử Long sau phản ánh của Báo Giao thông

16/09/2021 12:57

Sau phản ánh của Báo Giao thông, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các cơ quan liên quan sớm rà soát toàn bộ Vườn quốc gia (VQG) Bái Tử Long.

Sáng ngày 16/9, lãnh đạo VQG Bái Tử Long cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Thành mới có văn bản yêu cầu rà soát công tác quản lý, sử dụng đất, rừng trong ranh giới VQG Bái Tử Long trên địa bàn huyện Vân Đồn.

Văn bản yêu cầu Ban Quản lý VQG Bái Tử Long rà soát, báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng VQG Bái Tử Long đến thời điểm hiện nay, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc điều chỉnh dự án đầu tư trước ngày 30/9/2021.

Phối hợp với UBND huyện Vân Đồn và các sở, ngành có liên quan tiếp tục rà soát làm rõ vị trí, diện tích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng để trên cơ sở đó lập khái toán kinh phí phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đề xuất phương án xử lý cụ thể, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2021.

Chỉ đạo rà soát Vườn quốc gia Bái Tử Long sau phản ánh của Báo Giao thông 1

Cán bộ Ban Quản lý VQG Bái Tử Long khảo sát, đánh giá sự đa dạng sinh học của hệ thống rưng ngập mặn trong ranh giới được phân công quản lý

Yêu cầu Ban Quản lý VQG Bái Tử Long lập đề án điều tra hiện trạng rừng và lập hồ sơ quản lý rừng theo quy định gửi Sở NN&PTNT tỉnh thẩm định trong tháng 12/2021 để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt làm căn cứ thực hiện việc thu hồi rừng, giao rừng, thu hồi đất, giao đất theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất theo quy định đối với khu đất có diện tích 4.479,7m2 cho Công ty TNHH Quan Minh thuê xây dựng xưởng chế biến sứa cho đến nay đã hết thời hạn thuê đất; làm rõ các trường hợp giao đất, cho thuê đất sai quy định, đề xuất thu hồi, xử lý và không gia hạn thuê đất, báo cáo tỉnh trong tháng 9/2021.

Trước đó, ngày 24/11/2020 và ngày 3/6/2021, Báo Giao thông đã đăng bài “Lạ lùng huyện cấp sổ đỏ lấn VQG Bái Tử Long” và “Cấp sổ đỏ lấn VQG Bái Tử Long: Tranh cãi chưa hồi kết”.

Nội dung các bài báo đã phản ánh: Dù nằm trong quy hoạch của VQG Bái Tử Long nhưng chục ha đất vẫn được chính quyền huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) cấp sổ đỏ cho người dân. Hậu quả của việc làm này đã làm cho tình trạng mua, bán đất ở, đất rừng trong ranh giới do VQG Bái Tử Long quản lý phức tạp.

Trong khi vụ việc một số hộ dân được huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cấp mới, cấp đổi sổ đỏ trên đất VQG Bái Tử Long còn chưa ngã ngũ, mới đây, huyện Vân Đồn lại cấp gần 2.000m2 đất rừng đặc dụng cho một tổ chức để xây dựng trụ sở.

Vì thế, Ban quản lý VQG Bái Tử Long đề nghị UBND huyện Vân Đồn rà soát, thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng theo quy định.

Chỉ đạo rà soát Vườn quốc gia Bái Tử Long sau phản ánh của Báo Giao thông 2

Khu vực bãi rùa đẻ nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt thuộc Ban quản lý VQG Bái Tử Long nhưng lại bị UBND huyện Vân Đồn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một hộ dân

Đáng chú ý, cả VQG Bái Tử Long và UBND huyện Vân Đồn đều nhận là mình đúng dẫn đến liên tiếp có báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh về các vấn đề liên quan.

Ngay sau khi bài báo được phản ánh, liên ngành của tỉnh Quảng Ninh do Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì đã vào cuộc để rà soát, đánh giá sơ bộ hiện trạng quản lý, sử dụng đất, rừng trong ranh giới VQG Bái Tử Long tại huyện Vân Đồn và báo cáo UBND tỉnh ra văn bản chỉ đạo nêu trên.

Lãnh đạo Ban quản lý VQG Bái Tử Long cũng cho biết thêm: Hiện nay, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan nhanh chóng triển khai các chỉ đạo của UBND tỉnh để sớm có kết quả cụ thể, tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm những tồn tại, hạn chế, nếu có.

Quang Minh