Chi phí logistics lớn vì các phương thức vận tải rời rạc

21/03/2018 06:49

Dù là ba phương thức vận tải giá rẻ, khối lượng lớn và đường dài nhưng đường biển, đường thủy và đường sắt...

Nhóm P.V