Chi phí ngừng và cấp lại điện có thể tăng gấp đôi

02/04/2014 14:21

Bộ Công thương đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại, theo đó đề xuất mức thu phí cao gấp đôi quy định hiện hành ở Quyết định 08/2007/QĐ-BCN. 

Bộ Công thương đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại, theo đó đề xuất mức thu phí cao gấp đôi quy định hiện hành ở Quyết định 08/2007/QĐ-BCN.

chi phí ngừng và cấp lại điện có thể tăng gấp đôi

Ví dụ, mức chi phí cho một lần ngừng và cấp điện trở lại tại khu vực đồng bằng, có khoảng cách từ bên bán điện đến địa điểm ngừng và cấp điện trở lại từ 5km trở xuống sẽ được xác định tương ứng với các cấp điện áp như sau: Tại điểm có cấp điện áp từ 0,4kV trở xuống là 77.000 đồng (mức hiện hành là 39.000 đồng); tại điểm có cấp điện áp trên 0,4kV đến 35kV là 250.000 đồng (hiện là 123.000 đồng); Tại điểm có cấp điện áp trên 35kV là 394.000 đồng (hiện là 181.000 đồng)...

Quỳnh Anh