Chị ruột làm Phó Giám đốc nửa năm, mới phát hiện em trai làm kế toán trưởng

10/06/2020 18:20

Chị ruột được bầu làm Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện nửa năm thì mới phát hiện em trai làm kế toán trưởng, điều này là trái quy định.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Trung tâm Y tế huyện Vân Canh

Ngày 10/6, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế Bình Định cho biết, đã nắm được sự việc bổ nhiệm không đúng quy định xảy ra ở Trung tâm Y tế huyện Vân Canh. Đồng thời, đã yêu cầu đơn vị này xử lý vụ việc.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Vân Canh, ông Ngô Quốc Việt được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của trung tâm theo quyết định số 209/QĐ-SYT ngày 22/1/2019 của Sở Y tế Bình Định. Còn bà Ngô Thị Hồng Liên được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc trung tâm theo quyết định số 1662/QĐ-SYT ngày 1/11/2019 của Sở Y tế Bình Định. Bà Liên và ông Việt là chị em ruột.

Khoản 3, Điều 20 Luật số 36/2018/QH14 Luật phòng chống tham nhũng ngày 20/11/2018 của Quốc hội khóa 14 có nêu rõ: “Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó”.

Đối chiếu với quy định trên, việc bà Ngô Thị Hồng Liên làm Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Canh, trong khi em ruột của bà là ông Ngô Quốc Việt giữ vị trí kế toán trưởng, là không đúng với quy định. Ông Lê Quang Hùng cho biết, để xảy việc này cũng là sơ suất, chủ quan của Trung tâm Y tế huyện Vân Canh.

“Trước khi bà Liên được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Canh, thì ông Việt đã làm kế toán trưởng ở đơn vị này. Giờ theo quy định, bà Liên lên chức Phó Giám đốc Trung tâm Y tế, thì ông Việt không được làm kế toán trưởng đơn vị này nữa. Chúng tôi chờ tờ trình của Ban giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Canh, rồi Sở sẽ điều chuyển ông Việt sang phòng khác”, ông Hùng cho hay.

Ông Lê Quang Hùng cho biết thêm, sự việc bà Liên và ông Việt là chị em ruột, thời điểm ký Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Canh đối với bà Liên, Sở Y tế tỉnh Bình Định không hề hay biết.

Sau đó, Trung tâm Y tế huyện Vân Canh mới phát hiện vụ việc và có báo cáo bằng văn bản gửi đến Sở Y tế tỉnh Bình Định xin ý kiến. Vì vậy, Sở Y tế tỉnh Bình Định đã yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Vân Canh thực hiện theo đúng quy định và xem xét xử lý trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan khi để xảy ra sự việc trên.

Được biết, trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Canh, bà bà Ngô Thị Hồng Liên (SN 1975) làm đội trưởng đội y tế dự phòng của huyện này.

Quang Đạt