Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,9%

05/11/2014 15:58

Bộ Công thương vừa cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 tăng 4,6% so với tháng 9 và tăng 6,9% trong 10 tháng, cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ năm ngoái là 5,4%. 

Các ngành có mức tăng trưởng cao là sản xuất và phân phối điện (tăng 11,5%); Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 8,4%). Trong đó, các lĩnh vực có thế mạnh xuất khẩu như thủy sản, dệt, giấy... đều có mức tăng trưởng tốt từ 13 - 20%. Tuy nhiên, một số ngành có mức tăng trưởng giảm như: Sản xuất mỳ ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự giảm 10,6%; Sản xuất thuốc lá giảm 12,4%; Sản xuất mô tô, xe máy giảm 6%...

Quỳnh Anh