Chỉ thực hiện quyết định dự án đầu tư khi xác định được nguồn vốn

29/03/2020 14:26

Bộ GTVT yêu cầu siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, chỉ thực hiện quyết định dự án đầu tư khi xác định được nguồn vốn.

Chỉ thực hiện quyết định dự án đầu tư khi xác định được nguồn vốn 1
Bộ GTVT yêu cầu chỉ thực hiện quyết định dự án đầu tư khi đã xác định được nguồn vốn - Ảnh minh họa

Thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu thuộc ngân sách

Bộ GTVT vừa ban hành chỉ thị tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.

Bộ GTVT đánh giá, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị có nhiều cố gắng trong quản lý tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành.

Để tiếp tục tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực tài chính nhà nước, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả các quy định về quản lý ngân sách nhà nước theo quy định. Thực hiện nghiêm chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ GTVT.

"Các đơn vị được giao nhiệm vụ thu thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quản lý chặt chẽ các khoản thu, nghiêm cấm các khoản thu để ngoài sổ sách kế toán; không được thu các khoản thu không đúng quy định", Bộ GTVT chỉ đạo.

Cùng đó, Bộ GTVT yêu cầu đảm bảo không gián đoạn trong thu phí bảo trì đường bộ cũng như hoạt động quản lý bảo trì đường bộ. Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giải pháp, chính sách về phí, lệ phí, nhằm giảm chi phí sản xuất kinh doanh để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đối với việc lập và quyết định giao dự toán chi ngân sách nhà nước, Bộ GTVT yêu cầu thực hiện trên cơ sở các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn và định mức chi của Nhà nước; chỉ thực hiện quyết định dự án đầu tư khi đã xác định được nguồn vốn và đảm bảo khả năng cân đối vốn theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị thực hiện các khoản chi không đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn và định mức của nhà nước.

"Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường việc chấp hành các kỷ luật về tài chính, điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao; tuyệt đối không tự điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước đã được Bộ giao từ nhiệm vụ chi này sang nhiệm vụ chi khác không đúng thẩm quyền; không đề xuất, phê duyệt các nội dung chi khi chưa có nguồn tài chính đảm bảo; triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách...", Bộ GTVT chỉ đạo.

Giám sát chặt việc thu phí BOT

Bộ GTVT cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chi để đảm bảo chi đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn và định mức; nghiêm cấm việc lập các quỹ không đúng quy định; công khai, minh bạch trong việc sử dụng ngân sách nhà nước; nghiêm túc xử lý và khắc phục triệt để các tồn tại trong quản lý đã được các cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện, yêu cầu xử lý.

Đối với việc thu phí BOT, Bộ GTVT giao Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng thường xuyên giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với công tác tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ, công tác hạch toán và báo cáo doanh thu của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để kịp thời phát hiện các tiêu cực và có hình thức xử lý nghiêm các vi phạm.

"Tổng cục Đường bộ VN tăng cường áp dụng các biện pháp khoa học và công nghệ, các biện pháp để tăng cường kiểm soát công tác thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ của nhà đầu tư đảm bảo chính xác, minh bạch; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao công trình dự án đối với các dự án BOT được giao quản lý; quyết định theo thẩm quyền đối với việc tạm dừng thu, dừng thu khi phát hiện nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án vi phạm quy định của hợp đồng dự án và quy định của pháp luật", Bộ GTVT chỉ đạo.

Trần Duy