Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 11-20

19/02/2017 16:12

Chi tiết từ câu 11 đến câu 20 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 11-20 1

Chi tiết từ câu 11 đến câu 20 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) - Ảnh minh họa.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Câu 11 - 20

Câu 11: Khái niệm "đường chính" được hiểu như thế nào là đúng?

1. Đường chính là đường bảo đảm giao thông chủ yếu trong khu vực.

2. Đường chính là đường quốc lộ được đặt tên, số hiệu do cơ quan có thẩm quyền phân loại và quyết định.

3. Đường chính là đường trong đô thị hoặc đường tỉnh.


Câu 12: Khái niệm "đường ưu tiên" được hiểu như thế nào là đúng?

1. Đường ưu tiên là đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải nhường đường cho các phương tiện đến từ hướng khác khi qua nơi đường giao nhau, có thể được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên.

2. Đường ưu tiên là đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông đường bộ được các phương tiện đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi đường giao nhau, được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên.

3. Đường ưu tiên là đường chỉ dành cho một số loại phương tiện tham gia giao thông, được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên.

Sử dụng Giấy phép lái xe giả bị phạt bao nhiêu tiền?

Câu 13: "Phương tiện giao thông đường bộ" gồm những loại nào?

1. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ.

2. Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ; phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng.

3. Cả hai ý nêu trên.

Câu 14: Khái niệm "phương tiện giao thông cơ giới đường bộ" được hiểu thế nào là đúng?

1. Gồm xe ô tô; máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy; xe cơ giới dùng cho người khuyết tật và xe máy chuyên dùng.

2. Gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự.

Xem thêm video:

Câu 15: Khái niệm "phương tiện giao thông thô sơ đường bộ" được hiểu thế nào là đúng?

1. Gồm xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự.

2. Gồm xe ô tô; máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy; xe cơ giới dùng cho người khuyết tật và xe máy chuyên dùng.

3. Gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô; máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự.

Câu 16: "Phương tiện tham gia giao thông đường bộ" gồm những loại nào?

1. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

2. Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ và xe máy chuyên dùng.


Câu 17: "Người tham gia giao thông đường bộ" gồm những đối tượng nào?

1. Người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

2. Người điều khiển, dẫn dắt súc vật; người đi bộ trên đường bộ.

Chuyển đổi GPLX chất liệu PET để phù hợp Công ước quốc tế

Câu 18: "Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông" gồm những đối tượng nào?

1. Người điều khiển xe cơ giới, người điền khiển xe thô sơ.

2. Người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Câu 19: Khái niệm "người điều khiển giao thông" được hiểu như thế nào là đúng?

1. Là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

2. Là người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung đường sắt.

3. Là cảnh sát giao thông.

4. Tất cả các ý nêu trên.

Câu 20: Khái niệm "dừng xe" được hiểu như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Dừng xe là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông giới hạn thời gian để cho người lên, xuống phương tiện đó, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác.

2. Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên, xuống phương tiện, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác.

3. Cả hai ý nêu trên.

Thanh Hà