Chi tiết hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về dạy học qua internet, truyền hình

27/03/2020 08:55

Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn về dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học vì Covid-19 năm học 2019-2020.

chi tiết hướng dẫn của bộ gd&Đt về dạy học qua internet, truyền hình
Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn về dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học vì Covid-19 năm học 2019-2020. Ảnh minh hoạ.

Theo đó, để việc dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình bảo đảm chất lượng, Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn các Sở GD&ĐT triển khai thực hiện.

Dạy học qua internet

Hướng dẫn nêu rõ, với hình thức dạy học qua internet, giáo viên sử dụng các ứng dụng hoặc dịch vụ của internet để tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bao gồm: Dạy học thông qua hệ thống quản lý học tập (LMS – LearningManagementSystem); Dạy học thông qua hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS - Learning Content Management System); Dạy học thông qua các hệ thống dạy học trực tuyến.

Về bài học và học liệu cần được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh theo từng cấp học; được tổ chuyên môn, cơ sở giáo dục phổ thông góp ý trước khi đưa vào sử dụng.

Với tổ chức hoạt động dạy học qua internet, hướng dẫn đã đưa ra các yêu cầu với cơ sở giáo dục, giáo viên và cán bộ hỗ trợ kỹ thuật; với học sinh và gia đình học sinh.

Cụ thể, cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông các quy định,hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các bài học, học liệu để tổ chức dạy học qua internet theo kế hoạch của nhà trường; góp ý nội dung bài học và học liệu được tổ chức dạy học qua internet.

Đồng thời, bảo đảm yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật để tổ chức và quản lý hoạt động dạy học qua internet của giáo viên và học sinh của nhà trường. Phối hợp với gia đình trong việc tổ chức dạy học qua internet.

Đối với giáo viên cần có kỹ năng xây dựng và lựa chọn học liệu; Biết cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ thông tin để tổ chức dạy học qua internet; tổ chức các hoạt động học cho học sinh bao gồm: Thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên; Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua internet khi học sinh đi học trở lại; Tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình.

Dạy học trên truyền hình

Để dạy học trên truyền hình yêu cầu thiết bị, hạ tầng kết nối truyền hình phải đáp ứng các yêu cầu thu sóng truyền hình tương thích với hệ thống truyền hình quốc gia.

Bài học trên truyền hình do giáo viên có kinh nghiệm dạy học, ghi hình để tổ chức dạy học trên truyền hình theo chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Học liệu được sử dụng trong dạy học bao gồm sách giáo khoa, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo các bài học trên truyền hình, bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh theo từng cấp học; được tổ chuyên môn, cơ sở giáo dục phổ thông góp ý trước khi đưa vào sử dụng.

chi tiết hướng dẫn của bộ gd&Đt về dạy học qua internet, truyền hình
Chương trình học trên truyền hình đang được phát sóng trên hai kênh của Đài PT&TH Hà Nội.

Việc tổ chức hoạt động dạy học trên truyền hình, các cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch dạy học, đồng thời, thông báo thời khoá biểu theo lịch phát sóng các bài học cho giáo viên, học sinh, gia đình học sinh để phối hợp tổ chức cho học sinh học các bài học trên truyền hình. Quản lý, giám sát, đánh giá, công nhận kết quả học tập của học sinh trong việc tổ chức dạy học trên truyền hình.

Giáo viên cần tổ chức, hướng dẫn học sinh học các bài được phát trên truyền hình, bao gồm tài liệu hướng dẫn, câu hỏi bài tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo nội dung bài học trên truyền hình.

Gửi tài liệu hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập cho học sinh theo các bài học trước khi bài học được phát trên truyền hình; liên hệ với gia đình để phối hợp tổ chức, hướng dẫn, giám sát học sinh học tập trên truyền hình.

Tiếp nhận báo cáo kết quả học tập trên truyền hình; nhận xét, đánh giá kết quả học tập thông qua báo cáo kết quả học tập của học sinh. Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học trên truyền hình khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình giáo dục.

Tổ chức kiểm tra định kỳ, học kỳ khi học sinh trở lại trường

Trong quá trình tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua internet; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với dạy học trên truyền hình bằng các hình thức phù hợp.

Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định.

Cơ sở giáo dục phổ thông quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua internet, trên truyền hình bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực.

Khi học sinh đi học trở lại, cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua internet, trên truyền hình; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định.

Đối sánh kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.

Biển Ngọc